Kuri Kuri Mix

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Pro Action Replay Cheats
(M)
EC8D5168 1456E60A

Bags of Time
4CB6F2B4 145617A5

Super Jump Hold Left Dpad
0D3E64E6 1456B08C
4D431518 1456E7A5

Super Jump Hold Right Dpad
0D3E64E6 1456B0EC
4D431718 1456E7A5

Unlock Jammin
4D4C45E0 1456E6A6
4D4C45F0 1456E6A6
4D4C4500 1456E6A6
4D4C4510 1456E6A6

Unlock Hippy
4D4C4430 1456E6A6
4D4C4440 1456E6A6
4D4C4450 1456E6A6
4D4C4460 1456E6A6

Unlock Pengy
4D4C4480 1456E6A6
4D4C4490 1456E6A6
4D4C44A0 1456E6A6
4D4C44B0 1456E6A6

Unlock Pointe
4D4C44D0 1456E6A6
4D4C44E0 1456E6A6
4D4C44F0 1456E6A6
4D4C4400 1456E6A6

Unlock Ziggy
4D4C4420 1456E6A6
4D4C4730 1456E6A6
4D4C4740 1456E6A6
4D4C4750 1456E6A6

Unlock Robo
4D4C4770 1456E6A6
4D4C4780 1456E6A6
4D4C4790 1456E6A6
4D4C47A0 1456E6A6

Unlock Sneaky
4D4C47C0 1456E6A6
4D4C47D0 1456E6A6
4D4C47E0 1456E6A6
4D4C47F0 1456E6A6

Unlock Lance
4D4C4710 1456E6A6
4D4C4720 1456E6A6
4D4C4630 1456E6A6
4D4C4640 1456E6A6

Open Desert World
4D4C44CE 1456E6A5
4D4C44D0 1456E6A6
4D4C44E0 1456E6A6
4D4C44F0 1456E6A6
4D4C4400 1456E6A6

Open Music World
4D4C441E 1456E6A5
4D4C4420 1456E6A6
4D4C4730 1456E6A6
4D4C4740 1456E6A6
4D4C4750 1456E6A6

Open Trick World
4D4C476E 1456E6A5
4D4C4770 1456E6A6
4D4C4780 1456E6A6
4D4C4790 1456E6A6
4D4C47A0 1456E6A6

Open Magical World
4D4C47BE 1456E6A5
4D4C47C0 1456E6A6
4D4C47D0 1456E6A6
4D4C47E0 1456E6A6
4D4C47F0 1456E6A6

Open Tumble World
4D4C470E 1456E6A5
4D4C4710 1456E6A6
4D4C4720 1456E6A6
4D4C4630 1456E6A6
4D4C4640 1456E6A6

Open Bonus World
4D4C465E 1456E6A5
4D4C4660 1456E6A6
4D4C4670 1456E6A6
4D4C4680 1456E6A6
4D4C4690 1456E6A6